سعداوی: استقلال بازی آسانی مقابل ما ندارد

سعداوی: استقلال بازی آسانی مقابل ما ندارد
سرمربی فولاد خوزستان گفت که استقلال تهران برابر فولاد بازی ساده‌ای نخواهد داشت.

سعداوی: استقلال بازی آسانی مقابل ما ندارد

سرمربی فولاد خوزستان گفت که استقلال تهران برابر فولاد بازی ساده‌ای نخواهد داشت.
سعداوی: استقلال بازی آسانی مقابل ما ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author