سرمربی چین استعفا کرد

سرمربی چین استعفا کرد
سرمربی تیم ملی فوتبال چین پس از شکست تیمش برابر ازبکستان از سمت خود استعفا کرد.

سرمربی چین استعفا کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال چین پس از شکست تیمش برابر ازبکستان از سمت خود استعفا کرد.
سرمربی چین استعفا کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author