سرمربی سابق سپاهان در تونس

سرمربی سابق سپاهان در تونس
لوکا بوناچیچ یک هفته بعد از جدایی از تیم الاهلی هدایت تیمی در تونس را برعهده گرفت.

سرمربی سابق سپاهان در تونس

لوکا بوناچیچ یک هفته بعد از جدایی از تیم الاهلی هدایت تیمی در تونس را برعهده گرفت.
سرمربی سابق سپاهان در تونس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author