سرمربی تیم‌ملی والیبال باید دیکتاتور باشد!

سرمربی تیم‌ملی والیبال باید دیکتاتور باشد!
میزان نوشت: سرمربی والیبال جوانان ایران گفت مربی ایرانی نمی‌تواند هدایت تیم‌ملی والیبال را به عهده بگیرد.

سرمربی تیم‌ملی والیبال باید دیکتاتور باشد!

میزان نوشت: سرمربی والیبال جوانان ایران گفت مربی ایرانی نمی‌تواند هدایت تیم‌ملی والیبال را به عهده بگیرد.
سرمربی تیم‌ملی والیبال باید دیکتاتور باشد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author