سرمربی استقلال؛تنها فرد فوتبالی که به عیادت یحیی رفت!

سرمربی استقلال؛تنها فرد فوتبالی که به عیادت یحیی رفت!
منصوریان برای عیادت از گل محمدی به بیمارستان رفت.

سرمربی استقلال؛تنها فرد فوتبالی که به عیادت یحیی رفت!

منصوریان برای عیادت از گل محمدی به بیمارستان رفت.
سرمربی استقلال؛تنها فرد فوتبالی که به عیادت یحیی رفت!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author