سرمربی اروگوئه ای امروز اخراج می شود/ دژاگه در یک قدمی بازگشت به العربی

سرمربی اروگوئه ای امروز اخراج می شود/ دژاگه در یک قدمی بازگشت به العربی
با ثبت سومین شکست در این فصل از رقابت های لیگ ستارگان مربی اروگوئه ای العربی در استانه اخراج قرار گرفته است.

سرمربی اروگوئه ای امروز اخراج می شود/ دژاگه در یک قدمی بازگشت به العربی

با ثبت سومین شکست در این فصل از رقابت های لیگ ستارگان مربی اروگوئه ای العربی در استانه اخراج قرار گرفته است.
سرمربی اروگوئه ای امروز اخراج می شود/ دژاگه در یک قدمی بازگشت به العربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author