سردار و عزت‌اللهی در آلیانس آغاز می‌کنند

سردار و عزت‌اللهی در آلیانس آغاز می‌کنند
با انجام قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی تاریخ مسابقات تیم ها با یکدیگر مشخص شد.

سردار و عزت‌اللهی در آلیانس آغاز می‌کنند

با انجام قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی تاریخ مسابقات تیم ها با یکدیگر مشخص شد.
سردار و عزت‌اللهی در آلیانس آغاز می‌کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author