سردار مهری از مرگ ۱۸۰ نفر در ۱۰ اخیر خبر داد

سردار مهری از مرگ ۱۸۰ نفر در ۱۰ اخیر خبر داد
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: در ۱۰ روز ابتدایی شهریور امسال ۲۰۰۰ نفر در تصادفات رانندگی مجروح شدند و ۱۸۰ نفر جان باختند.
۲۲:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


سردار مهری از مرگ ۱۸۰ نفر در ۱۰ اخیر خبر داد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: در ۱۰ روز ابتدایی شهریور امسال ۲۰۰۰ نفر در تصادفات رانندگی مجروح شدند و ۱۸۰ نفر جان باختند.
۲۲:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


سردار مهری از مرگ ۱۸۰ نفر در ۱۰ اخیر خبر داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author