سردار زیر ذره‌بین بایرن مونیخ

سردار زیر ذره‌بین بایرن مونیخ
نشریه اسپانیایی موندو دپورتیوو در گزارشی به تمجید از عملکرد مهاجم ایرانی روستوف پرداخته و باواریایی‌ها را هم به فهرست تیم‌هایی اضافه کرده است که تحت تأثیر بازی این بازیکن ۲۱ ساله قرار گرفته‌اند.

سردار زیر ذره‌بین بایرن مونیخ

نشریه اسپانیایی موندو دپورتیوو در گزارشی به تمجید از عملکرد مهاجم ایرانی روستوف پرداخته و باواریایی‌ها را هم به فهرست تیم‌هایی اضافه کرده است که تحت تأثیر بازی این بازیکن ۲۱ ساله قرار گرفته‌اند.
سردار زیر ذره‌بین بایرن مونیخ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author