سرخابی ها در مراسم عاشورا (عکس)

سرخابی ها در مراسم عاشورا (عکس)
استقلال و پرسپولیس بارها نشان داده اند که رقابت و کری بین آنها تنها در زمین فوتبال است و خارج از فضای رقابتی آنها با هم رفاقت نزدیکی دارند.

سرخابی ها در مراسم عاشورا (عکس)

استقلال و پرسپولیس بارها نشان داده اند که رقابت و کری بین آنها تنها در زمین فوتبال است و خارج از فضای رقابتی آنها با هم رفاقت نزدیکی دارند.
سرخابی ها در مراسم عاشورا (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author