سرانجام مدافع میلیاردی استقلال سکوتش را شکست/از پول قراردادم به هیچکس نمی‌دهم!

سرانجام مدافع میلیاردی استقلال سکوتش را شکست/از پول قراردادم به هیچکس نمی‌دهم!
امین حاج محمدی بالاخره سکوت درباره قراردادش را شکست.

سرانجام مدافع میلیاردی استقلال سکوتش را شکست/از پول قراردادم به هیچکس نمی‌دهم!

امین حاج محمدی بالاخره سکوت درباره قراردادش را شکست.
سرانجام مدافع میلیاردی استقلال سکوتش را شکست/از پول قراردادم به هیچکس نمی‌دهم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author