سخنرانی سیدحسن نصرالله در سالروز شهادت ابوخلیل

سخنرانی سیدحسن نصرالله در سالروز شهادت ابوخلیل
دبیرکل حزب الله لبنان در سالروز شهادت اسماعیل احمد زهری، از فرماندهان جبهه مقاومت در لبنان سخنرانی کرد.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


سخنرانی سیدحسن نصرالله در سالروز شهادت ابوخلیل

دبیرکل حزب الله لبنان در سالروز شهادت اسماعیل احمد زهری، از فرماندهان جبهه مقاومت در لبنان سخنرانی کرد.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


سخنرانی سیدحسن نصرالله در سالروز شهادت ابوخلیل

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author