سخنرانی روحانی در جمع مردم آذربایجان غربی

سخنرانی روحانی در جمع مردم آذربایجان غربی
رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم آذربایجان غربی گفت: دنیای سیاست عرضه امتیاز دادن نیست.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


سخنرانی روحانی در جمع مردم آذربایجان غربی

رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم آذربایجان غربی گفت: دنیای سیاست عرضه امتیاز دادن نیست.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


سخنرانی روحانی در جمع مردم آذربایجان غربی

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author