سجاد مشایخی به نفت آبادان پیوست

سجاد مشایخی به نفت آبادان پیوست
سجاد مشایخی در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال در تیم نفت آبادان به میدان خواهد رفت.

سجاد مشایخی به نفت آبادان پیوست

سجاد مشایخی در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال در تیم نفت آبادان به میدان خواهد رفت.
سجاد مشایخی به نفت آبادان پیوست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author