ستاره رئال‌مادرید یک ماه خانه‌نشین شد

ستاره رئال‌مادرید یک ماه خانه‌نشین شد
آلوارو موراتا، مهاجم اسپانیایی رئال‌مادرید مصدوم شد.

ستاره رئال‌مادرید یک ماه خانه‌نشین شد

آلوارو موراتا، مهاجم اسپانیایی رئال‌مادرید مصدوم شد.
ستاره رئال‌مادرید یک ماه خانه‌نشین شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author