ستاره برزیلی قراردادش با بارسلونا را 5 سال تمدید کرد

ستاره برزیلی قراردادش با بارسلونا را 5 سال تمدید کرد
ستاره برزیلی بارسلونا قراردادش با این تیم را برای مدت 5 سال دیگر تمدید کرد.

ستاره برزیلی قراردادش با بارسلونا را 5 سال تمدید کرد

ستاره برزیلی بارسلونا قراردادش با این تیم را برای مدت 5 سال دیگر تمدید کرد.
ستاره برزیلی قراردادش با بارسلونا را 5 سال تمدید کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author