ستاره ایتالیایی امروز مقابل بانک سرمایه؛/ مجوز ۱۰ هزار یورویی برای تراویسا

ستاره ایتالیایی امروز مقابل بانک سرمایه؛/ مجوز ۱۰ هزار یورویی برای تراویسا
دراگان تراویسا، پاسور تیم والیبال شهرداری ارومیه، به علت عدم صدور ITC نتوانست در بازی هفته نخست لیگ برتر، این تیم را همراهی کند و بالاخره مراحل اداری آن پس از چند روز رایزنی به پایان رسید.

ستاره ایتالیایی امروز مقابل بانک سرمایه؛/ مجوز ۱۰ هزار یورویی برای تراویسا

دراگان تراویسا، پاسور تیم والیبال شهرداری ارومیه، به علت عدم صدور ITC نتوانست در بازی هفته نخست لیگ برتر، این تیم را همراهی کند و بالاخره مراحل اداری آن پس از چند روز رایزنی به پایان رسید.
ستاره ایتالیایی امروز مقابل بانک سرمایه؛/ مجوز ۱۰ هزار یورویی برای تراویسا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author