ستاره‌ای که پرسپولیس از دست داد

ستاره‌ای که پرسپولیس از دست داد
پرسپولیسی‌ها حالا حتما بابت از دست دادن ساسان انصاری بسیار پشیمان هستند.

ستاره‌ای که پرسپولیس از دست داد

پرسپولیسی‌ها حالا حتما بابت از دست دادن ساسان انصاری بسیار پشیمان هستند.
ستاره‌ای که پرسپولیس از دست داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author