ساوت گیت: دلیل غیبت رونی مصدومیت بود

ساوت گیت: دلیل غیبت رونی مصدومیت بود
گرت ساوت گیت، سرمربی تیم ملی انگلیس تاکید کرد که رونی به علت مصدومیت در دیدار برابر اسپانیا بازی نکرده است.

ساوت گیت: دلیل غیبت رونی مصدومیت بود

گرت ساوت گیت، سرمربی تیم ملی انگلیس تاکید کرد که رونی به علت مصدومیت در دیدار برابر اسپانیا بازی نکرده است.
ساوت گیت: دلیل غیبت رونی مصدومیت بود

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author