سامپائولی:/ صبحت از قهرمانی در لالیگا زود است

سامپائولی:/ صبحت از قهرمانی در لالیگا زود است
خورخه سامپائولی، سرمربی سویا، تاکید کرد هنوز راهی طولانی تا پایان فصل باقی مانده و صحبت از قهرمانی تیمش در لالیگا خیلی زود است.

سامپائولی:/ صبحت از قهرمانی در لالیگا زود است

خورخه سامپائولی، سرمربی سویا، تاکید کرد هنوز راهی طولانی تا پایان فصل باقی مانده و صحبت از قهرمانی تیمش در لالیگا خیلی زود است.
سامپائولی:/ صبحت از قهرمانی در لالیگا زود است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author