سالانه ۳۵ میلیون تن غذا در ایران دورریز می‌شود

سالانه ۳۵ میلیون تن غذا در ایران دورریز می‌شود
بر اساس اعلام سازمان جهانی فائو، هر سال ۱.۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود که ۳۵ میلیون تن از این رقم معادل ۲.۷ درصد در ایران دور ریخته می شود.
۰۹:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


سالانه ۳۵ میلیون تن غذا در ایران دورریز می‌شود

بر اساس اعلام سازمان جهانی فائو، هر سال ۱.۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود که ۳۵ میلیون تن از این رقم معادل ۲.۷ درصد در ایران دور ریخته می شود.
۰۹:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


سالانه ۳۵ میلیون تن غذا در ایران دورریز می‌شود

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author