ساعت ۲۰ امشب؛ اعلام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

ساعت ۲۰ امشب؛ اعلام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ ساعت ۲۰ امشب اعلام می شود.
۱۲:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


ساعت ۲۰ امشب؛ اعلام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ ساعت ۲۰ امشب اعلام می شود.
۱۲:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


ساعت ۲۰ امشب؛ اعلام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author