سازمان پزشکان بدون مرز: ترکیه مرزهای خود را به روی آوارگان سوری بگشاید

سازمان پزشکان بدون مرز: ترکیه مرزهای خود را به روی آوارگان سوری بگشاید
سازمان پزشکان بدون مرز روز اعلام کرد: با توجه به حملات روز جمعه گروه تروریستی داعش در استان حلب در شمال سوریه، ترکیه باید مرزهای خود را به روی دهها هزار آواره سوری که از این حملات گریخته اند، بگشاید.
۲۳:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


سازمان پزشکان بدون مرز: ترکیه مرزهای خود را به روی آوارگان سوری بگشاید

سازمان پزشکان بدون مرز روز اعلام کرد: با توجه به حملات روز جمعه گروه تروریستی داعش در استان حلب در شمال سوریه، ترکیه باید مرزهای خود را به روی دهها هزار آواره سوری که از این حملات گریخته اند، بگشاید.
۲۳:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


سازمان پزشکان بدون مرز: ترکیه مرزهای خود را به روی آوارگان سوری بگشاید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author