زوج طلایی 98 به تساوی رضایت دادند/ سیاه جامگان 2 – نفت 2؛ اولین امتیاز خداداد

زوج طلایی 98 به تساوی رضایت دادند/ سیاه جامگان 2 – نفت 2؛ اولین امتیاز خداداد
مشهدی ها موفق شدند در اولین دیدار خود، پس از تغییرات در کادرفنی، به اولین امتیاز دست پیدا کنند، آنها در این بازی موفق شدند نفتی های بالانشین را متوقف کنند.

زوج طلایی 98 به تساوی رضایت دادند/ سیاه جامگان 2 – نفت 2؛ اولین امتیاز خداداد

مشهدی ها موفق شدند در اولین دیدار خود، پس از تغییرات در کادرفنی، به اولین امتیاز دست پیدا کنند، آنها در این بازی موفق شدند نفتی های بالانشین را متوقف کنند.
زوج طلایی 98 به تساوی رضایت دادند/ سیاه جامگان 2 – نفت 2؛ اولین امتیاز خداداد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author