زنی که 99 میلیون رنگ بیشتر از بقیه آدم‌ها می‌بینید/چشمانی متفاوت

زنی که 99 میلیون رنگ بیشتر از بقیه آدم‌ها می‌بینید/چشمانی متفاوت
مهر نوشت: دانشمندان از شناسایی زنی خبر دادند که نوع کاملا جدیدی از سلولهای مخروطی در چشمانش دارد.

زنی که 99 میلیون رنگ بیشتر از بقیه آدم‌ها می‌بینید/چشمانی متفاوت

مهر نوشت: دانشمندان از شناسایی زنی خبر دادند که نوع کاملا جدیدی از سلولهای مخروطی در چشمانش دارد.
زنی که 99 میلیون رنگ بیشتر از بقیه آدم‌ها می‌بینید/چشمانی متفاوت

خرید بک لینک رنک 2

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author