زنگ خطر زیکا در هندوراس به صدا درآمد

زنگ خطر زیکا در هندوراس به صدا درآمد
تولد شش نوزاد مبتلا به نقص مادرزادی میکروسفالی در هندوراس طی مدت تنها سه روز، نگرانی ها را درباره شیوع ویروس زیکا در این کشور دوچندان کرده است.
۱۰:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


زنگ خطر زیکا در هندوراس به صدا درآمد

تولد شش نوزاد مبتلا به نقص مادرزادی میکروسفالی در هندوراس طی مدت تنها سه روز، نگرانی ها را درباره شیوع ویروس زیکا در این کشور دوچندان کرده است.
۱۰:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


زنگ خطر زیکا در هندوراس به صدا درآمد

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author