زنگنه: برجام، تحریم های ضد ایرانی را یک روزه لغو کرد

زنگنه: برجام، تحریم های ضد ایرانی را یک روزه لغو کرد
وزیر نفت گفت: براساس برجام همه تحریم ها و قطعنامه های ضد ایران در یک روز لغو و بلا اثر شد.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


زنگنه: برجام، تحریم های ضد ایرانی را یک روزه لغو کرد

وزیر نفت گفت: براساس برجام همه تحریم ها و قطعنامه های ضد ایران در یک روز لغو و بلا اثر شد.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


زنگنه: برجام، تحریم های ضد ایرانی را یک روزه لغو کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author