زنده یاد داودرشیدی

زنده یاد داودرشیدی
بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون صبح امروز بر اثر ایست قلبی درگذشت.
۱۳:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


زنده یاد داودرشیدی

بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون صبح امروز بر اثر ایست قلبی درگذشت.
۱۳:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


زنده یاد داودرشیدی

label, , , , , , , , , ,

About the author