زنده از بازی پرسپولیس‌ـ‌سایپا(حاشیه،گزارش،نتیجه)

زنده از بازی پرسپولیس‌ـ‌سایپا(حاشیه،گزارش،نتیجه)
دو تیم پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه شهیدکاظمی دیدار دوستانه جذاب خود را با گل های زودهنگام آغاز کردند.

زنده از بازی پرسپولیس‌ـ‌سایپا(حاشیه،گزارش،نتیجه)

دو تیم پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه شهیدکاظمی دیدار دوستانه جذاب خود را با گل های زودهنگام آغاز کردند.
زنده از بازی پرسپولیس‌ـ‌سایپا(حاشیه،گزارش،نتیجه)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author