زمان و مکان تمرین فردای تیم‌ملی مشخص شد

زمان و مکان تمرین فردای تیم‌ملی مشخص شد
تمرین فردای تیم ملی فوتبال فردا از ساعت 17:30 در زمین نفت برگزار می شود.

زمان و مکان تمرین فردای تیم‌ملی مشخص شد

تمرین فردای تیم ملی فوتبال فردا از ساعت 17:30 در زمین نفت برگزار می شود.
زمان و مکان تمرین فردای تیم‌ملی مشخص شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author