زلاتان: مانند ناپلئون کشورگشایی خواهم کرد

زلاتان: مانند ناپلئون کشورگشایی خواهم کرد
زلاتان ایبراهیمویچ، ستاره سوئدی منچستریونایتد احتمال حضور در لیگ ایالت متحده آمریکا در سالهای آتی را رد نکرد.

زلاتان: مانند ناپلئون کشورگشایی خواهم کرد

زلاتان ایبراهیمویچ، ستاره سوئدی منچستریونایتد احتمال حضور در لیگ ایالت متحده آمریکا در سالهای آتی را رد نکرد.
زلاتان: مانند ناپلئون کشورگشایی خواهم کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author