زرینچه: برنامه ندادم، آمده بودم حسنی‌خو را ببینم/ نام سرمربی تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شود

زرینچه: برنامه ندادم، آمده بودم حسنی‌خو را ببینم/ نام سرمربی تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شود
ایسنا نوشت: پیشکسوت استقلال می‌گوید سرمربی این تیم انتخاب شده و تا ساعاتی دیگر به صورت رسمی اعلام می‌شود.

زرینچه: برنامه ندادم، آمده بودم حسنی‌خو را ببینم/ نام سرمربی تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شود

ایسنا نوشت: پیشکسوت استقلال می‌گوید سرمربی این تیم انتخاب شده و تا ساعاتی دیگر به صورت رسمی اعلام می‌شود.
زرینچه: برنامه ندادم، آمده بودم حسنی‌خو را ببینم/ نام سرمربی تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شود

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author