رکورد مصرف بنزین در نوروز شکسته شد

رکورد مصرف بنزین در نوروز شکسته شد
در سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، رکورد مصرف بنزین شکسته شد و به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسید.
۱۵:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


رکورد مصرف بنزین در نوروز شکسته شد

در سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، رکورد مصرف بنزین شکسته شد و به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسید.
۱۵:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


رکورد مصرف بنزین در نوروز شکسته شد

میهن دانلود

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author