رکوردشکنی های دورتموند با پیروزی تاریخی

رکوردشکنی های دورتموند با پیروزی تاریخی
بروسیا دورتموند امشب در دیداری به یادماندنی موفق شد با نتیجه 8-4 لژیا ورشو را شکست بدهد؛ نتیجه ای که رکوردهای ویژه ای را در لیگ قهرمانان رقم زد.

رکوردشکنی های دورتموند با پیروزی تاریخی

بروسیا دورتموند امشب در دیداری به یادماندنی موفق شد با نتیجه 8-4 لژیا ورشو را شکست بدهد؛ نتیجه ای که رکوردهای ویژه ای را در لیگ قهرمانان رقم زد.
رکوردشکنی های دورتموند با پیروزی تاریخی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author