رکوردشکنی‌های منفی زلاتان در لیگ برتر (عکس)

رکوردشکنی‌های منفی زلاتان در لیگ برتر (عکس)
زلاتان ایبراهیمویچ، ستاره 35 ساله سوئدی یونایتدها روزهای خوبی را سپری نمی کند و رکوردشکنی های منفی، یکی پس از دیگر گریبان او را می گیرند.

رکوردشکنی‌های منفی زلاتان در لیگ برتر (عکس)

زلاتان ایبراهیمویچ، ستاره 35 ساله سوئدی یونایتدها روزهای خوبی را سپری نمی کند و رکوردشکنی های منفی، یکی پس از دیگر گریبان او را می گیرند.
رکوردشکنی‌های منفی زلاتان در لیگ برتر (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author