روی خط خبر/ کیف و کفش مناسب برای دانش آموزان

روی خط خبر/ کیف و کفش مناسب برای دانش آموزان
کارشناسان معتقدند کیف و کفش غیر استاندارد و سنگین به سلامت دانش آموزان، آسیب می رساند لذا همه وسایل مورد نیاز بچه ها باید مناسب و متناسب سن و توانایی جسمی آنها باشد.
۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


روی خط خبر/ کیف و کفش مناسب برای دانش آموزان

کارشناسان معتقدند کیف و کفش غیر استاندارد و سنگین به سلامت دانش آموزان، آسیب می رساند لذا همه وسایل مورد نیاز بچه ها باید مناسب و متناسب سن و توانایی جسمی آنها باشد.
۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


روی خط خبر/ کیف و کفش مناسب برای دانش آموزان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author