روی خط خبر/ پوشش ۸۵ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری از امروز

روی خط خبر/ پوشش ۸۵ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری از امروز
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: از امروز خدمات تشخیصی، درمانی ناباروری تحت پوشش وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و ما ۸۵ درصد هزینه‌های آن را در مراکز دولتی می‌پردازیم.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


روی خط خبر/ پوشش ۸۵ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری از امروز

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: از امروز خدمات تشخیصی، درمانی ناباروری تحت پوشش وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و ما ۸۵ درصد هزینه‌های آن را در مراکز دولتی می‌پردازیم.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


روی خط خبر/ پوشش ۸۵ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری از امروز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author