روی خط خبر/ طرحی برای پیشگیری از ‏آسیب‌های اجتماعی در مدارس

روی خط خبر/ طرحی برای پیشگیری از ‏آسیب‌های اجتماعی در مدارس
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: نقشه راه همیاران پیشگیری از ‏آسیب‌های اجتماعی در مدارس رونمایی شد‎.
۱۳:۲۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


روی خط خبر/ طرحی برای پیشگیری از ‏آسیب‌های اجتماعی در مدارس

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: نقشه راه همیاران پیشگیری از ‏آسیب‌های اجتماعی در مدارس رونمایی شد‎.
۱۳:۲۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


روی خط خبر/ طرحی برای پیشگیری از ‏آسیب‌های اجتماعی در مدارس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author