روی خط خبر/ شورای شهر تهران، پارلمانی برای شهرداری است

روی خط خبر/ شورای شهر تهران، پارلمانی برای شهرداری است
رئیس شورای شهر تهران گفت: شخص انتخاب شده به عنوان رئیس این شورا مهم نیست، بلکه اولویت ها، بهبود وضع پایتخت است و این شورا پارلمانی برای شهرداری است و مردم باید راضی باشند.
۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


روی خط خبر/ شورای شهر تهران، پارلمانی برای شهرداری است

رئیس شورای شهر تهران گفت: شخص انتخاب شده به عنوان رئیس این شورا مهم نیست، بلکه اولویت ها، بهبود وضع پایتخت است و این شورا پارلمانی برای شهرداری است و مردم باید راضی باشند.
۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


روی خط خبر/ شورای شهر تهران، پارلمانی برای شهرداری است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author