روی خط خبر/ خوابی که آموزش و پرورش برای ناهنجاری های اجتماعی دیده است

روی خط خبر/ خوابی که آموزش و پرورش برای ناهنجاری های اجتماعی دیده است
رفتار های پر خطر در بین دانش آموزان همواره یکی چالشهای اصلی در مدارس بوده است تا آنجا که این ناهنجاری ها نه تنها به فضای مدرسه محدود نمی شود بلکه جامعه را هم درگیر می کند، حال آموزش و پرورش در تلاش است تا با این چالش بزرگ بصورت اصولی برخورد کند.
۱۸:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


روی خط خبر/ خوابی که آموزش و پرورش برای ناهنجاری های اجتماعی دیده است

رفتار های پر خطر در بین دانش آموزان همواره یکی چالشهای اصلی در مدارس بوده است تا آنجا که این ناهنجاری ها نه تنها به فضای مدرسه محدود نمی شود بلکه جامعه را هم درگیر می کند، حال آموزش و پرورش در تلاش است تا با این چالش بزرگ بصورت اصولی برخورد کند.
۱۸:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


روی خط خبر/ خوابی که آموزش و پرورش برای ناهنجاری های اجتماعی دیده است

فروش بک لینک

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author