روی خط خبر/ تنها راه قطع نشدن برق، صرفه جویی است

روی خط خبر/ تنها راه قطع نشدن برق، صرفه جویی است
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: مهم‌ترین راهکارهای عبور از پیک مصرف برق تابستان مدیریت مصرف بوده که برای نخستین بار در کل کشور در دستور کار قرار گرفته است. ‎‏
۱۴:۱۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


روی خط خبر/ تنها راه قطع نشدن برق، صرفه جویی است

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: مهم‌ترین راهکارهای عبور از پیک مصرف برق تابستان مدیریت مصرف بوده که برای نخستین بار در کل کشور در دستور کار قرار گرفته است. ‎‏
۱۴:۱۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


روی خط خبر/ تنها راه قطع نشدن برق، صرفه جویی است

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author