روی خط خبر/ آیا ناصرخسرو قطب داروهای کمیاب است؟

روی خط خبر/ آیا ناصرخسرو قطب داروهای کمیاب است؟
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهایی که در خیابان ناصر خسرو بفروش میرسد اغلب داروهای غیر ضروری و غیر لازم می باشند.
۱۵:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


روی خط خبر/ آیا ناصرخسرو قطب داروهای کمیاب است؟

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهایی که در خیابان ناصر خسرو بفروش میرسد اغلب داروهای غیر ضروری و غیر لازم می باشند.
۱۵:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


روی خط خبر/ آیا ناصرخسرو قطب داروهای کمیاب است؟

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author