رونی: رفتار رسانه ها با من نامحترمانه بود

رونی: رفتار رسانه ها با من نامحترمانه بود
وین رونی، کاپیتان منچستریونایتد، رفتار رسانه هایی که عکس او در حالت نامتعادل را چند روز پیش منتشر کرده بودند، نامحترمانه توصیف کرد.

رونی: رفتار رسانه ها با من نامحترمانه بود

وین رونی، کاپیتان منچستریونایتد، رفتار رسانه هایی که عکس او در حالت نامتعادل را چند روز پیش منتشر کرده بودند، نامحترمانه توصیف کرد.
رونی: رفتار رسانه ها با من نامحترمانه بود

زندگینامه جوکر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author