رونمایی از کفش های کاروان ایران در ریو (عکس)

رونمایی از کفش های کاروان ایران در ریو (عکس)
طراح البسه کاروان ایران در المپیک از کفش های ورزشکاران کشورمان رونمایی کرد.

رونمایی از کفش های کاروان ایران در ریو (عکس)

طراح البسه کاروان ایران در المپیک از کفش های ورزشکاران کشورمان رونمایی کرد.
رونمایی از کفش های کاروان ایران در ریو (عکس)

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author