رونمایی از پیراهن های جدید تیم ملی آلمان(عکس)

رونمایی از پیراهن های جدید تیم ملی آلمان(عکس)
امروز کمپانی آدیداس از پیراهن های جدید تیم ملی آلمان رونمایی کرد.

رونمایی از پیراهن های جدید تیم ملی آلمان(عکس)

امروز کمپانی آدیداس از پیراهن های جدید تیم ملی آلمان رونمایی کرد.
رونمایی از پیراهن های جدید تیم ملی آلمان(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author