رونمایی از مینی بوس بدون راننده

رونمایی از مینی بوس بدون راننده
روسیه از مینی بوس برقی و بدون راننده رونمایی کرد.
۱۱:۰۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


رونمایی از مینی بوس بدون راننده

روسیه از مینی بوس برقی و بدون راننده رونمایی کرد.
۱۱:۰۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


رونمایی از مینی بوس بدون راننده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author