رونمایی از لباس تیم ملی مچ‌اندازی بانوان

رونمایی از لباس تیم ملی مچ‌اندازی بانوان
لباسی که فدراسیون برای مسابقات مچ اندازی بانوان طراحی کرده، تایید و ارائه شد.

رونمایی از لباس تیم ملی مچ‌اندازی بانوان

لباسی که فدراسیون برای مسابقات مچ اندازی بانوان طراحی کرده، تایید و ارائه شد.
رونمایی از لباس تیم ملی مچ‌اندازی بانوان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author