رونمایی از شماره هفت جدید پرسپولیس(عکس)

رونمایی از شماره هفت جدید پرسپولیس(عکس)
بازیکن تستی پرسپولیس در جریان دیدار تدارکاتی این تیم شماره هفت قرمزها را بر تن کرد.

رونمایی از شماره هفت جدید پرسپولیس(عکس)

بازیکن تستی پرسپولیس در جریان دیدار تدارکاتی این تیم شماره هفت قرمزها را بر تن کرد.
رونمایی از شماره هفت جدید پرسپولیس(عکس)

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author