رونمایی از بیست دستاورد تحقیقاتی جدید زراعی

رونمایی از بیست دستاورد تحقیقاتی جدید زراعی
بیست، دستاورد تحقیقاتی جدید زراعی و باغی هم، امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در البرز معرفی و رونمایی می شود.
۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


رونمایی از بیست دستاورد تحقیقاتی جدید زراعی

بیست، دستاورد تحقیقاتی جدید زراعی و باغی هم، امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در البرز معرفی و رونمایی می شود.
۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


رونمایی از بیست دستاورد تحقیقاتی جدید زراعی

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author