رونق سفرهای دریایی در نوروز

رونق سفرهای دریایی در نوروز
موج دوم سفرهای دریایی هم آغاز شد.رئیس کمیته حمل و نقل دریایی ستاد خدمات سفر استان هرمزگان از ثبت حدود چهار میلیون نفر سفر دریایی از طریق بنادر مسافری این استان در ۱۳روز اخیر خبر داد .
۲۰:۵۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


رونق سفرهای دریایی در نوروز

موج دوم سفرهای دریایی هم آغاز شد.رئیس کمیته حمل و نقل دریایی ستاد خدمات سفر استان هرمزگان از ثبت حدود چهار میلیون نفر سفر دریایی از طریق بنادر مسافری این استان در ۱۳روز اخیر خبر داد .
۲۰:۵۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


رونق سفرهای دریایی در نوروز

دانلود ها پلاس

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author